• icon
  Disciplines leden

  KunstPlus staat open voor kunstenaars met verschillende disciplines. Daaronder vallen bijvoorbeeld: architecten, beeldend kunstenaars, illustratoren, dansers, filmmakers, theatermakers, muzikanten, componisten, vormgevers, woordkunstenaars, dichters en schrijvers.

 • icon
  Voorwaarde voor lidmaatschap KunstPlus

  Een voorwaarde om lid te kunnen worden is de bereidheid van de kandidaat een actieve bijdrage aan KunstPlus te leveren. De kandidaat moet zelfstandig of in samenwerking met anderen activiteiten voor KunstPlus willen ontplooien.

 • icon
  Beoordeling kandidaat leden

  Kandidaat leden worden beoordeeld op beroepsmatigheid, kwaliteit en continuïteit. Voor (nog) net (niet) afgestudeerde kunstenaars en amateurs worden vooral de criteria van kwaliteit en continuïteit gehanteerd.
  KunstPlus maakt onderscheid tussen professionele kunstenaars en (nog) niet professionele kunstenaars. Dit komt tot uitdrukking in verschillende soorten lidmaatschap. Professionele kunstenaars kunnen direct volwaardig lid worden (na ballotage). Kunstenaars die net (nog niet) zijn afgestudeerd en kwalitatief hoogstaande amateurkunstenaars kunnen aspirant-lid worden waarbij de intentie is, dat, indien zij binnen 2 jaar voldoen aan de ballotagecriteria, zij volwaardig lid van KunstPlus kunnen worden.

 • icon
  Professionele kunstenaar

  Onder “professionele kunstenaar” verstaat KunstPlus die kunstenaars die aan minimaal 3 van de onderstaande criteria voldoen:
  – Academische kunstopleiding
  – Exposities in de afgelopen 5 jaar
  – Minimaal 5 jaar werkzaam als kunstenaar
  – Bijdragen kunstprojecten/evenementen
  – Opdrachten van overheden
  – Ervaring in kunstcommissiewerk
  – Doceren/lesgeven
  – Publicaties

 • icon
  Criteria

  Het hanteren van de criteria: de criteria zijn een hulpmiddel bij het vaststellen van de professionaliteit van de kandidaat.

 • icon
  Beroepsmatigheid

  De kunstenaar investeert een substantieel deel van zijn/haar tijd in het maken van kunst en voorziet hiermee voor een (belangrijk) deel in het levensonderhoud. Toetsing op:

  – tijdsinvestering (substantieel deel van de werktijd)
  – investering in werkplaats, apparatuur, gereedschap en materialen
  – verkoop werk (substantieel deel van inkomen)
  – presentatie naar de markt (exposities, presentaties, optredens, inschrijving op opdrachten/wedstrijden/festivals, portfolio, publicaties, eigen website, andere websites, youtube ea)
  – erkenning in de vakwereld (opdrachten, prijzen, stipendia, recensies/publicaties door derden, exposities in erkende kunstinstellingen/optreden op erkende podia, lidmaatschap kunstenaarsverenigingen)
  – initiatieven (netwerken, actief ondernemen in de wereld van de kunst, nieuwe ideeën ontwikkelen en uitvoeren, interdisciplinair samenwerken)
  – vernieuwing (experiment, bijscholing)

 • icon
  Kwaliteit

  Het werk van de kunstenaar is herkenbaar en eigenzinnig. Er zit ontwikkeling in. Toetsing op:

  – herkenbare lijn
  – eigenheid/authenticiteit
  – gelaagdheid, zowel inhoudelijk als technisch
  – originaliteit
  – ontwikkeling
  – vakmanschap, technische kwaliteit

 • icon
  Continuïteit

  De kunstenaar is consequent bezig met het ontwikkelen van haar/zijn beroepspraktijk. Toetsing op:

  – doelen van de kunstenaar
  – strategie en resultaat
  – plannen voor de toekomst

 • icon
  Te verwachten bijdrage aan KunstPlus

  – wat denkt de kandidaat aan KunstPlus te hebben
  – wat denkt de kandidaat aan KunstPlus bij te kunnen dragen

 • icon
  Aanmelden voor ballotage door:

  1. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen een ballotageformulier aanvragen bij de secretaris te bereiken op secretariaat@kunstplus.nu Het formulier kan ook worden gedownload van onze website: www.kunstplus.nu
  2. De ballotant krijgt binnen drie maanden een uitnodiging om de werken te laten beoordelen. In deze uitnodiging worden plaats en tijdstip van brengen en halen aangegeven.
  3. Berichten van aanname of afwijzing worden binnen 2 maanden gegeven.
  4. Het lidmaatschap van KunstPlus bedraagt 60 Euro. In deze bijdrage is inbegrepen vermelding op de website.