[rev_slider_vc alias=”lid_worden”]
lidmaatschap Kunstplus

Om als professioneel kunstenaar, deelnemer te kunnen worden van de Vereniging KunstPlus, wordt er een ballotage procedure gehanteerd. De ballotage bestaat uit twee delen:

1. Aanvraagformulier. Invullen van het ballotageformulier

2. Screening: Aspirant deelnemers zullen worden uitgenodigd om 5 recente werken in te dienen ter beoordeling.

De ballotagecommissie bestaat uit 3 leden van de Vereniging Kunstplus en komt 4 keer per kalenderjaar bijeen om de aanvraagformulieren te toetsen. De ballotagecommissie beslist over de al dan niet voortgang van de aanvraag. De beslissing wordt schriftelijk meedegedeeld aan de aspirant deelnemer.
KunstPlus staat open voor kunstenaars met verschillende disciplines. Daaronder vallen bijvoorbeeld: architecten, beeldend kunstenaars, illustratoren, dansers, filmmakers, theatermakers, muzikanten, componisten, vormgevers, woordkunstenaars, dichters en schrijvers.

Een voorwaarde om lid te kunnen worden is de bereidheid van de kandidaat een actieve bijdrage aan KunstPlus te leveren. De kandidaat moet zelfstandig of in samenwerking met anderen activiteiten voor KunstPlus willen ontplooien.

Kandidaat leden worden beoordeeld op beroepsmatigheid, kwaliteit en continuïteit. Een nieuw lid moet een aanwinst zijn voor KunstPlus en de ballotagecommissie weegt dus af of KunstPlus baat heeft bij het aanstellen van de kandidaat als lid. Voor (nog) net (niet) afgestudeerde kunstenaars en amateurs worden vooral de criteria van kwaliteit en continuïteit gehanteerd.

KunstPlus maakt onderscheid tussen professionele kunstenaars en (nog) niet professionele kunstenaars. Dit komt tot uitdrukking in verschillende soorten lidmaatschap. Professionele kunstenaars kunnen direct volwaardig lid worden (na ballotage). Kunstenaars die net (nog niet) zijn afgestudeerd en kwalitatief hoogstaande amateur kunstenaars kunnen aspirant-lid worden waarbij de intentie is, dat, indien zij binnen 2 jaar voldoen aan de ballotagecriteria, zij volwaardig lid van KunstPlus kunnen worden.

Onder “professionele kunstenaar”  verstaat KunstPlus die kunstenaars die aan minimaal 3 van de onderstaande criteria voldoen:

  • Academische kunstopleiding
  • Exposities in de afgelopen 5 jaar
  • Minimaal 5 jaar werkzaam als kunstenaar
  • Bijdragen kunstprojecten/evenementen
  • Opdrachten van overheden
  • Ervaring in kunstcommissie werk
  • Doceren/lesgeven
  • Publicaties
Aanmeldingsformulier

Ik geef toestemming om mijn (persoons)gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: 1) contact opnemen met u om u in te schrijven als lid. Meer informatie over de verwerking van deze gegevens kunt u vinden in de privacy-verklaring, links onderaan onze website.